Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych

§1 Definicje

Administrator – Katarzyna Wójcik ,autorka bloga Kasia i jej kobiecy świat

Użytkownik – osoba odwiedzająca blog

Strona internetowa – strona bloga www.kasia-testuje.pl.

§ 2Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie poprzez , dodanie komentarza, wysłanie maila. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Proszę pamiętać, że możecie Państwo zażądać ode mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Macie Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: katarzynawojcik@poczta.fm

§3 Administrator
Administratorem danych jest Katarzyna Wójcik. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: katarzynawojcik@poczta.fm

§4 Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przechowuję i przetwarzam zgodnie z wymogami prawa polskiego oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§5 Udostępnianie danych
Jako administrator danych osobowych nie przekazuję, nie sprzedaję i nie użyczam zgromadzonych danych osobowych innym instytucjom lub osobom chyba, że dzieje się to na Twoją wyraźną zgodę lub wyraźne życzenie (zastosowanie w przypadku organizowania konkursu i wysyłki nagród przez osoby inne niż administrator).

Dane mogą być przekazane również innym osobom lub instytucjom, prokuratury, policji w wyniku postanowienia sądu lub innego uprawnionego organu Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie działań.

§6 Statystyka
Korzystam z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin bloga .Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Administrator informuje niniejszym, że stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, kod Disqus – do wyświetlania komentarzy Użytkowników.

& 7.Dane osobowe zebrane podczas organizacji konkursów na blogu jak i na Facebooku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane – 31 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
& 8. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą kasowane.

 

 

Dodaj komentarz